Προετοιμασία Μικροδιδασκαλίας για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

ΕΝΑΡΞΗ: 9/9/2021

Ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης, οργανώνει και υλοποιεί Ειδικό Εντατικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διάρκειας  8 ωρών με σκοπό την  προετοιμασία των υποψηφίων προς πιστοποίηση για τις  εξετάσεις του πρακτικού μέρους του ΕΟΠΠΕΠ (Μικροδιδασκαλία).

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι  οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετάσχουν:

 1. Να συντάξουν με βάση το Πρότυπο του ΕΟΠΠΕΠ το σχέδιο της μικροδιδασκαλίας που θα παρουσιάσουν στο πρακτικό μέρος της εξέτασης
 2. Να σχεδιάσουν την εκπαιδευτική στρατηγική και το περιεχόμενο της διδακτικής τους παρουσίας από το 1ο έως το το 2οΟ λεπτό της μικροδιδασκαλίας τους
 3. Να εξοικειωθούν με τις τέσσερις (4) σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις μικροδιδασκαλίες και γενικότερα στην υλοποίηση υποδειγματικών μαθημάτων.
 4. Να αποφεύγουν τα 10 συνηθέστερα λάθη που παρατηρείται να γίνονται από υποψηφίους στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ
 5. Να εφαρμόσουν συγκεκριμένες καλές πρακτικές κατά τη διάρκεια της εξέτασης της μικροδιδασκαλίας
 6. Να προετοιμαστούν για τη διαχείριση της συνέντευξης ανατροφοδότησης

Θα πραγματοποιηθούν δύο on line συναντήσεις των τεσσάρων ωρών.  Ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι με την εγγραφή στο πρόγραμμα και πριν την πραγματοποίηση των on-line συναντήσεων, θα παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη για την διόρθωση υπάρχοντος σχεδίου μικροδιδασκαλίας.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διαφορετικούς κύκλους, σε διήμερες εκπαιδεύσεις, στο χρονικό διάστημα από 7/9/2021  έως 7/10/2021.

Εκπαιδευτική Ομάδα

Θεόδωρος Π. Τσιόγκας: Φιλόλογος-Ιστορικός, Υποδιευθυντής και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Πραγματογνώμονας  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών και Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης   για  θέματα   Αρχαιοκαπηλίας  και  Πολιτισμού,    Αξιολογητής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και βαθμολογητής για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας. 

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης: Οικονομολόγος, Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συγγραφέας του Προτύπου Πιστοποίησης των  Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Δυναμικού (ΑΝΑΔ) Κύπρου. Ακαδ. Υπεύθυνος του Προγράμματος "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ.

Χρήστος Κάκκος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Λογιστικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και της Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος

Βικτώρια Κασβίκη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας -   Στέλεχος  Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, με εμπειρία στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση. Είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

 

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι προετοιμάζονται για τις επικείμενες εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων δημόσιων ή /και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών

Συνάντηση 1η: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Προετοιμασία και Κριτήρια Αξιολόγησης Μικροδιδασκαλίας (4 ώρες) 

Σκοπός της πρώτης συνάντησης είναι η ανάλυση του πλαισίου, του περιεχομένου και των κριτηρίων αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας. θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (εκπαιδευτικοί στόχοι, επιλογή εκπαιδευτικών τεχνικών κ.α) με παροχή  εκ νέου καθοδήγησης για το πώς οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώσουν το έντυπο σχεδίου μικροδιδασκαλίας για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ. 

 Συνάντηση 2: Ο Οδικός Χάρτης της Μικροδιδασκαλίας από το 1ο έως το 20ο λεπτό (4 ώρες)

Στην δεύτερη συνάντηση θα παρουσιαστεί στους εκπαιδευόμενους μια μεθοδολογική προσέγγιση και ένα μοτίβο για την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας από το 1ο έως το 20ο λεπτό. Θα αναλυθούν καλές πρακτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε και λάθη που θα πρέπει να αποφύγουμε. Παρουσιάζονται επίσης οι τέσσερις (4) σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε μια μικροδιδασκαλία 20 λεπτών

 

 1. Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Υλικό για την μελέτη του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων
 2. Υποδειγματικά Σχέδια Μικροδιδασκαλιών
 3. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του σεμιναρίου
 4. Βεβαίωση Παρακολούθησης

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

Α ΄Κύκλος 

 • Πέμπτη 09/09/2021 και ώρες 17:00 – 21:00 – 1η online  συνάντηση
 • Παρασκευή   10/09/2021 και ώρες 17:00 – 21:00 – 2η online  συνάντηση

Β ΄Κύκλος 

 • Παρασκευή 17/09/2021  και ώρες 17:00 – 21:00 – 1ηonline  συνάντηση
 • Δευτέρα  20/09/2021  και ώρες 17:00 – 21:00 – 2ηonline  συνάντηση

Γ ΄Κύκλος 

 • Τρίτη 05/10/2021  και ώρες 17:00 – 21:00 – 1ηonline  συνάντηση
 • Τετάρτη 06/10/2021  και ώρες 17:00 – 21:00 – 2ηonline  συνάντηση

Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης: Οικονομολόγος, Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης εργάζεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1998. Τα τελευταία οκτώ έτη είναι  Γραμματέας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος και Υπεύθυνος του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του.  Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (1990) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών  τίτλων (Master): ο πρώτος  στα Χρηματοοικονομικά και στην Τραπεζική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Middlesex της Μεγάλης Βρετανίας (1998), και ο δεύτερος στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πάτρας (2006). Επίσης κατέχει τον ακαδημαϊκό τίτλο Postgraduate Certificate στο θεματικό αντικείμενο «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ClujNapoca της Ρουμανίας (2013).

Ήταν Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ από το 2015 έως το 2019. Από το 2020 είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ 

Στην καριέρα του έχει εκπαιδεύσει και προετοιμάσει για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πάνω από 3000 εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα
Ως Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης έχει πάνω από 5.000 ώρες εκπαίδευσης σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε θέματα Διαχείρισης Κρίσεων, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καινοτομίας –Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Εκπαίδευσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ενδεικτικά εταιρίες και οργανισμοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει το προσωπικό τους είναι οι εξής:
 ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
 Call Center 11880
 CEVAS LOGISTICS
 ΙΝΤΕΑΛ
 ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ
 3άλφα – Όσπρια – ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 SOMFY»,
 OPEL- BEST CARS
 MEGA MOTORS
 ΦΡΑΓΚΟΣ
 ΡΩΞ
 ΑΝΤΕΝΝΑ MEDIA LAB
 ΕΥΔΑΠ – Κέντρο Εκπαίδευσης
 Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Είναι συγγραφές του Επαγγελματικού Προτύπου «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» στην Κύπρο για λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) βάσει του οποίου πραγματοποιούνται οι  πιστοποιήσεις εκπαιδευτών εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης στην Κύπρ0.

Θεόδωρος Π. Τσιόγκας: Φιλόλογος-Ιστορικός, Υποδιευθυντής και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Ιδιωτικού Γενικού Λυκείου Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, Πραγματογνώμονας  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών και Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης   για  θέματα   Αρχαιοκαπηλίας  και  Πολιτισμού,    Αξιολογητής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και βαθμολογητής για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, Σύμβουλος Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Σταδιοδρομίας.                                         

Ο Θεόδωρος Τσιόγκας  εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση από το 1998. Από το 2007 εργάζεται στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, όπου από το 2008 είναι υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και από το 2017 είναι και υποδιευθυντής του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη. Από το 1998 είναι Πραγματογνώμονας  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών και Πλειμμελειοδικών Θεσσαλονίκης                    για  θέματα   Αρχαιοκαπηλίας  και  Πολιτισμού. Είναι Φιλόλογος-Ιστορικός, απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (1997), κάτοχος  μεταπτυχιακού  τίτλου (Master), στη Συστηματική Φιλοσοφία από το Α.Π.Θ. (2002), και υποψήφιος διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στο Α.Π.Θ.

Επιμόρφωσε όλους τους ιδιοκτήτες Σχολών Οδηγών της Β. Ελλάδας σε θέματα Τεχνικής Διδασκαλίας, σε πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τα Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών, στο πλαίσιο της εισαγωγής των θεωρητικών μαθημάτων, ως υποχρεωτικά, για την απόκτηση άδειας Οδήγησης. Διετέλεσε πολλαπλασιαστής του Ο.Ε.Ε.Κ. της  Βορείου  Ελλάδος, σύμβουλος καθηγητών για τη διαμόρφωση  του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. και μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.      

Στην καριέρα του έχει εκπαιδεύσει και προετοιμάσει για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πάνω από 3000 εκπαιδευτές ενηλίκων, από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, και έχει εξετάσει πάνω από 1500 εκπαιδευομένους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων. Παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων σχετικά με: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», «Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και στην Εκπαίδευση», «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»,  «Κακοποίηση των Ανηλίκων, Ενδοοικογενειακή βία και Σχολικός Εκβοβισμός»,   «Τεχνικές Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Γλώσσα και στη Νεοελληνική Λογοτεχνία»,  «Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ξένης και τεχνικές εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης στους Παλιννοστούντες και  στους Μετανάστες», «Τεχνικές Διδασκαλίας», «Ψηφιακή τάξη: Διδακτικές παρεμβάσεις»,   «Εκπαίδευση Αξιολογητών Επιτροπών Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων»,  «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Θεωρίας ΕΚΕΠΙς» του Ε.Α.Π.,  «Η Επαγγελματική Κατάρτιση ως άξονας ενίσχυσης των σύγχρονων δομών διοίκησης και απασχόλησης»,  «Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: θεωρητικά ζητήματα και πρακτικές εφαρμογές», «Εκπαίδευση  Εκπαιδευτών», «ΔΥΣΛΕΞΙΑ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ , ΔΙΑΣΠΑΣΗ  ΠΡΟΣΟΧΗΣ».                                       Ως Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης έχει πάνω από 7.000 ώρες εκπαίδευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα ΕΚΔΔΑ, σε Δ.Ι.Ε.Κ., σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Ενδεικτικά εταιρίες και οργανισμοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί και έχει διδάξει το προσωπικό τους είναι οι εξής:

ü Ε.Κ.Π.Α.
ü Α.Π.Θ.
ü ΕΚΔΔΑ
ü ΑΔΙΣΠΟ
ü Ο.Ε.Ε.Κ.- Δ.Ι.Ε.Κ.
ü ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
ü Κ.Ε.Κ.-Σ.Ε.Β.Ε.-Σ.Β.Β.Ε.-Δ.Ε.Θ.
ü ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
ü ΚΕΚ DANA’S
ü Ι.Ι.Ε.Κ. ΩΜΕΓΑ
ü ARISTON ACADEMY
ü INSETE
ü SPRIDER STORES A.E.
ü ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ MILLENNIUM

Είναι συγγραφέας των βιβλίων ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ Α΄( Εισαγωγή), Β΄ και Γ΄, εκδόσεις  Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2005-2006, και Θεματικών ενοτήτων: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ κ.α από τις εκδόσεις ΡΟΗ, Θεσσαλονίκη.

 

Χρήστος Κάκκος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Ο Χρήστος Κάκκος είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων & Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Διαθέτει περισσότερες από 12.000 ώρες εκπαιδευτικής εμπειρίας σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης εκπαιδευτών, τόσο συμβατικής μορφής (δια ζώσης), όσο και e-learning. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Τμήματος Λογιστικής του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και της Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Παν/μιο Αιγαίου), στην Τραπεζική (Ε.Α.Π.) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ε.Α.Π.).
Κατά τα έτη 2016-2019 αποτέλεσε μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο συντόνισε εκπαιδευτικές δράσεις σε περισσότερες από 40 εκπαιδευτικές ομάδες σε δεκάδες περιοχές της χώρας. Από το έτος 2019 συνεργάζεται ως εκπαιδευτής με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ.

Βικτώρια Κασβίκη, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων,   Στέλεχος  Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

Η Βικτώρια Κασβίκη εργάζεται από το 2014 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην διοικητική και τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση. Είναι Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών της στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έχει ολοκληρώσει τις ετήσιες θεματικές ενότητες Ελληνική Ιστορία , Εισαγωγή στον Πολιτισμό και Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας. Έχει παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στο Θεσμό της  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΠΟΨΗ) και το ετήσιο πρόγραμμα Αγγλομαθών Γραμματέων της Σχολής Καρέλλη.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

100.00

ΕΝΑΡΞΗ: 9/9/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες

100.00