Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης" είναι να εκπαιδεύσει τα αρμόδια στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών , στην εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Logistics-Προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών
 2. Διασφάλιση παραλαβής εισροών και ορθής τοποθέτησης στην αποθήκη
 3. Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών της αποθήκης
 4. Εποπτεία της διαδικασίας επιστροφής αγαθών
 5. Απογραφή
 6. Παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης από τρίτους
 7. Customer service
 8. Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου
 9. Εποπτεία της τακτοποίησης και καθαριότητας του χώρου
 10. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α)  Διευθυντές, Προϊστάμενους, Υπεύθυνους Αποθήκης

(β) Υπεύθυνους Διανομής,

(γ) Υπεύθυνους Εξυπηρέτησης Πελατών

(δ) Υπεύθυνους Σχεδιασμού Ζήτησης, 

(ε) Υπεύθυνους Μεταφορών υπεύθυνους ποιότητας σε αποθήκες

(στ) Συμβούλους Επιχειρήσεων

(ζ) Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα

(η) Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία θεμάτων Logistics

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες