Μοριοδοτούμενα Προγράμματα Εκπαιδευτών & Στελεχών Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος
ΟΜΑΔΑ Α. Για εκπαιδευτές Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
ΟΜΑΔΑ Β. Για εκπαιδευτές ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ Γ. Για εκπαιδευτές e-ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ (εξ’ αποστάσεως ΚΔΒΜ Δήμων)
ΟΜΑΔΑ Δ. Για Υπευθύνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ
Επικοινωνία
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λήψη των μορίων που αφορούν στην επιμόρφωση των υποψηφίων στα σχετικά πεδία. 

Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

Ομάδες Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

ΟΜΑΔΑ Α. Για εκπαιδευτές Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
 • 1ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 € – Κατάλογος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για το Διδακτικό Αντικείμενο

 • 2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 €

 • 3ο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Στο θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • 1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 150 ευρώ
 • 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – 250 ευρώ
 • 3 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – 350 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β. Για εκπαιδευτές ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ
 
 • 1ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 € – Κατάλογος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

 • 2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες, (Αριθμός μορίων 2, βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών ΔΙΕΚ)

Τιμή: 150 €

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 • 1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – 150 ευρώ
 • 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – 250 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ. Για εκπαιδευτές e-ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ (εξ’ αποστάσεως ΚΔΒΜ Δήμων)

(Επιπλέον μοριοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαιδευτών e-ΚΔΒΜ)

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Συνολική διάρκεια: 300 ώρες, (Αριθμός μορίων 3 , βάσει ΦΕΚ μοριοδότησης εκπαιδευτών e-ΚΒΔΜ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τιμή Προσφοράς: 150 €

ΟΜΑΔΑ Δ. Για Υπευθύνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης ΚΔΒΜ (Δήμων) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ
 
 • 1ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Συνολική διάρκεια: 400 ώρες

Τιμή: 200 €

 • 2ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Σχεδιασμός και Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Συντονισμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

Τιμή: 100 €

 • 3ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Συνολική διάρκεια: 200 ώρες

Τιμή: 150 €

 • 4ο Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Διασφάλιση Ποιότητας

Συνολική διάρκεια: 100 ώρες

Τιμή: 100 €

Προσφορά το σύνολο των ανωτέρω προγραμμάτων της ΟΜΑΔΑΣ Δ για Υπευθύνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής υπευθύνων Εκπαίδευσης του έργου της πράξης ΚΔΒΜ (Δήμων) διάρκειας 800 ωρών (μέγιστη μοριοδότηση)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

από 550€ μόνο 400€!

Επικοινωνία

Πληροφορίες:

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γιαννούτσος Μάριος
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40
210 4629300 (εσωτ. 285)
[email protected]