Μικρές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματίες

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Μικρές Επιχειρήσεις και Επιχειρηματίες" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης των μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσεις συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από της εξής θεματικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στη διοίκηση μικρής εμπορικής επιχείρησης
 2. Το περιβάλλον της εμπορικής επιχείρησης
 3. Πεδία Εφαρμογής της Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Μικρή Εμπορική Επιχείρηση
 4. Το Μάνατζμεντ Εμπορικών Επιχειρήσεων
 5. Διοίκηση της Μικρής Οικογενειακής Εμπορικής Επιχείρησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Νέους ή εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων
 • Εργαζόμενους και στελέχη μικρών επιχειρήσεων 
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας των μικρών επιχειρήσεων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00