Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας – Ανανέωση Άδειας

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε.  υλοποιεί  Προγράμματα Κατάρτισης για άτομα που επιθυμούν να ανανεώσουν την άδεια security που ήδη διαθέτουν.

  • Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 ωρών που καλύπτουν τις απαιτούμενες ώρες προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α
  • Οι συνεργαζόμενοι Εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι τόσο από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όσο και από το ΚΕ.ΜΕ.Α και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία
  • Η διδακτική ύλη είναι εγκεκριμένη από το ΚΕ.ΜΕ.Α (φορέας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης)
  • Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης για την ανανέωση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security.

H εμπειρία, η αξιοπιστία και το κύρος του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. αποτελούν εγγύηση για την εξασφάλιση επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης στον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας (security).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΑ
ΛΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΒΑΛΑ
ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ:

100.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 ώρες

100.00