Κατάρτιση Αλουμινοκατασκευών

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος  είναι να παρουσιαστούν οι βασικές επαγγελματικές λειτουργίες που επιτελεί ο ειδικός τεχνίτης αλουμινοκατασκευών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 • Εγχώρια και διεθνής αγορά αλουμινίου. Ζήτηση και προοπτικές
 • Τεχνολογία αλουμινίου
 • Προστασία επιφάνειας προφίλ αλουμινίου
 • Συστήματα αλουμινίου
 • Κοστολόγηση κατασκευών αλουμινίου
 • Ποιότητα και σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
 • Πιστοποιητικό CE

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Τεχνίτες αλουμινοκατασκευών που επιδιώκουν να παρακολουθήσουν μια επιμόρφωση στην ειδικότητα τους
 • Άτομα που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην ειδικότητα του τεχνίτη αλουμινοκατασκευών
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ και Τεχνικών Σχολών που ενδιαφέρονται να διδάξουν την εν λόγω ειδικότητα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00