Εξυπηρέτηση Πελατών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση συμπεριφορών για την εξυπηρέτηση πελατών. Εμβαθύνει στη φύση της εξυπηρέτησης, στο πλαίσιο και το περιβάλλον της και στη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων (λεκτική, μη λεκτική, γραπτή, τηλεφωνική). Διερευνώνται, παράλληλα, οι αρχές που χαρακτηρίζουν και «αναδεικνύουν» την ποιότητά της, αλλά και εξετάζονται τα στοιχεία που την καθορίζουν, όπως: ύφος, ρυθμός, σταθερότητα και ισότητα, συναισθηματική κατάσταση του εξυπηρετούμενου και το θετικό κλίμα, το οποίο είναι θετικό στο να δημιουργείται. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στο αντικείμενο της εξυπηρέτησης πελατών
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου της εξυπηρέτησης πελατών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Το εννοιολογικό πλαίσιο της Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη μέσα από την οπτική του Μάρκετινγκ
 • Το Τμήμα της εξυπηρέτησης Πελατών  απέναντι στον πελάτη
 • Η Εξυπηρέτηση του Πελάτη Βήμα-Βήμα
 • Λεπτομέρειες της Εξυπηρέτησης
 • Η Ποιότητα της Εξυπηρέτησης
 • Η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του Πελάτη
 • Η χρήση της τεχνολογίας και των SociaL Media στην εξυπηρέτηση Πελατών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(εσωτ. 225 και 245) Τμήμα Αυτοχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες