Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης «Εγκλωβισμένων» Εργαζομένων

Περιγραφή Προγράμματος
Δικαίωμα Συμμετοχής
Επικοινωνία
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, και πιστοποίησης σε 13.400 Εργαζομένους σε επίσχεση εργασίας και σε αυτούς που συμμετείχαν/εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του ΥΠΕΚΑ.

Το Πρόγραμμα  περιλαμβάνει:

  •  Επαγγελματική συμβουλευτική.
  •  Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών
  • Πιστοποίηση

Εκπαιδευτικό Επίδομα :

  • 900€ (μικτά) που αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης.
  • 250€ (μικτά) για την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Α. Εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι του Ειδικού Βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ λόγω Επίσχεσης Εργασίας.

Σημειώνεται ότι για να έχει ένας εργαζόμενος δικαίωμα συμμετοχής στη δράση, δεν αρκεί να έχει επιδώσει στον εργοδότη του το επισχετήριο και να έχει υποβάλει στον ΟΑΕΔ την αίτηση για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος, αλλά απαιτείται να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση από τον ΟΑΕΔ και ο εργαζόμενος να έχει ενταχθεί στο οικείο μητρώο του Οργανισμού.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά

τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Β. Εργαζόμενοι που συμμετείχαν/εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του ΥΠΕΚΑΑ

Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν/ εκπροσωπήθηκαν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του ΥΠΕΚΑΑ, βάσει του άρθρου 20 παρ.3β του Π.Δ. 134/2017, όπως ισχύει.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

*Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητα του εργαζομένου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση.

Επικοινωνία

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μαρινάκη Ντορίνα, Τζιώτη Μαίρη
Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40
210 4629300 (εσωτ. 205)
[email protected]

ΠΑΤΡΑ
Λάμπου Λένα
Καραϊσκάκη 63
2610 221492
[email protected]

ΝΑΥΠΛΙΟ
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Αργολικό Μιδέας
27520 99661
[email protected]

ΚΑΒΑΛΑ
Ταχτατζής Ανέστης
Μεραρχίας 89Β
2510 247681, 2510 247682
[email protected]