Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)

Περιγραφή Προγράμματος
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 30-45 ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.800€

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών στις ειδικότητες:
    • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
    • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
    • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
  • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών σε ιδιωτικές εταιρείες.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.