Επιχειρηματικότητα: Βασικές Έννοιες

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Επιχειρηματικότητα: Βασικές Έννοιες"  είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τη δημιουργία και τη διοίκηση μιας νέας επιχείρησης Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Η έννοια της επιχειρηματικότητας
 2. Αβεβαιότητα -Κίνδυνος και Απόδοση
 3. Ο Εντοπισμός των Επιχειρηματικών Ευκαιριών
 4. Η Διαμόρφωση του Επιχειρηματικού πλεονεκτήματος
 5. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 6. Το Επιχειρηματικό και Οικονομικό Περιβάλλον
 7. Τα Προσωπικά Χαρακτηριστικά του Επιχειρηματία
 8. Τα Πρώρα βήματα της Νέας Επιχείρησης
 9. Η Κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου
 10. Διοίκηση και Διαχείριση των Πόρων της Επιχείρησης
 11. Λογιστική και Κοστολόγηση
 12. Προώθηση Πωλήσεων και Τιμολόγηση
 13. Διαχείριση Επιχειρηματικών Δυσκολιών
 14. Ποιότητα και Επιχειρηματικότητα
 15. Η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Νέους ή εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες
 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας

Οφέλη του Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00