Γενικές Αρχές Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Γενικές Αρχές Διοίκησης Μικρομεαίων Επιχειρήσεων" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με  θέματα οργάνωσης και διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της  εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 1. Η επιχείρηση και οι λειτουργίες της
 2. Βασικές Αρχές Διοίκησης και Μάνατζμεντ
 3. Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων Α’
 4. Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων Β’
 5. Η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος σε μία επιχείρηση
 6. Η έννοια της απόφασης  σε μία επιχείρηση
 7. Συνθήκες Λήψης Αποφάσεων
 8. Εμπόδια σκέψης στη λήψη αποφάσεων
 9. Η Κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου
 10. Λογιστική και Κοστολόγηση

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Νέους ή εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Εργαζόμενους και στελέχη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
 • Συμβούλους Επιχειρήσεων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας των μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00