Διοίκηση Μονάδων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης

Η Ζαχαροπλαστική είναι η τέχνη των γευστικών απολαύσεων που αποφέρει τα μεγαλύτερη κέρδη στη βιομηχανία των τροφίμων.

Δεν είναι τυχαία η άνθιση φούρνων και αλυσίδων Αρτοποιίας που ζητούν συνεχώς να προσλάβουν νέους Ζαχαροπλάστες-Αρτοποιούς.

Προχωρημένες καλλιτεχνικές τεχνικές patisserie, καραμέλας καθώς και ζαχαρόπαστας, τούρτες και εστιατορικά επιδόρπια με την χρήση του Pacojet, Thermomix και άλλων μηχανημάτων είναι η καθημερινότητα του Ζαχαροπλάστη.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Εισηγητής:

Ντρες Γεώργιος.

Director of Οperations & Business Development στην εταιρεία Dimitriou.

G.P.Βusiness Τrainer& Consultant, με πολυετή εμπειρία στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού.

Στέλεχος Πωλήσεων με περισσότερα από 25 έτη στο χώρο των πολυεθνικών εταιρειών.

Πρόγραμμα Σπουδών:

 • Η επιχείρηση και οι λειτουργίες της
 • Βασικές Αρχές Διοίκησης και Μάνατζμεντ
 • Σχεδιασμός διαθέσιμων πόρων και Διοίκησης Προσωπικού
 • Ηγεσία-Εσωτερική επικοινωνία-Ομαδικότητα-Εσωτερικές αλλαγές
 • Αξιολόγηση προσωπικού-Scorecard
 • Κοστολόγηση προϊόντων
 • Διαδικασίες διαπραγμάτευσής με τους προμηθευτές
 • Έλεγχος και διαχείριση αποθεμάτων: FIFO-LIFO
 • Merchandizing
 • Προώθηση Πωλήσεων και Τιμολόγηση
 • Στοχοθέτηση
 • Digital marketing actions
 • Οργάνωση, διαχωρισμός εργασιών και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων
 • Μέθοδοι ελέγχου παραγόμενων προϊόντων
 • Αυτοματισμός εσωτερικών λειτουργιών και επικοινωνίας
 • Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
 • Οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων επισιτισμού
 • Σχεδιασμός, παραγωγή και παρουσίαση των προϊόντων
 • Λειτουργίες ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον χώρο της εστίασης και του επισιτισμού.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου του τουρισμού που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν στο χώρο της εστίασης και του επισιτισμού

Στόχοι Προγράμματος:

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ” Διοίκηση Μονάδων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης” στοχεύει, στο να προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση μιας μονάδας επισιτισμού που ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική.

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν από την ΑΠΟΨΗ Α.Ε. πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διαδικασία επιδότησης του ΛΑΕΚ 0,24
 • Διαρκής ενημέρωση και επικοινωνία με τον εισηγητή για οποιοδήποτε ερώτημα ή θέμα προκύψει μετά τη λήξη του σεμιναρίου

Τι κόστος έχει το πρόγραμμα;

Όλα τα προγράμματα της εταιρικής εκπαίδευσης είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν ως και 100 % μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Χριστοδούλου Ιωάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

110.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

110.00