Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων

Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος είναι να εισαγάγει τους ενδιαφερομένους στον χώρο της Οργάνωσης και Διοίκησης ενός Τμήματος Πωλήσεων. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον τομέα των πωλήσεων
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων στον τομέα των πωλήσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του χώρου των πωλήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία του εν λόγω αντικειμένου σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Βασικές αρχές Διοίκησης και Management
 • Οργάνωση Επιχείρησης σε Τμήματα
 • Η οργάνωση ενός Τμήματος Πωλήσεων
 • Λειτουργίες & Στρατηγικές της Διαχείρισης των Πωλήσεων
 • Στόχοι και Δομή των Πωλήσεων
 • Στρατηγική Τμηματοποίησης – Στόχευσης – Τοποθέτησης
 • Στρατηγικές Διοίκησης Προϊόντος – Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων
 • Ανάλυση Πωλήσεων, Εξωτερικού Περιβάλλοντος και Ευκαιριών
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων μέσω Διαπραγμάτευσης
 • Οργάνωση του Τμήματος Πωλήσεων
 •  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00