Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί" είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες διενέργειας δημόσιων ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων. 

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αποτελείται από τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

1. Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών στις Δημόσιες Συμβάσεις
2. Ψηφιακή υπογραφή
3. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημοσίου
4. Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, Βασικοί Ορισμοί Του Ν. 44122016
5. Σημαντικές Πλευρές Και Καινοτομίες Του Ν. 4412/2016
6. Ανάθεση Δημοσίων Έργων, Εκτέλεση Δημοσίων Έργων
7. Εισαγωγικά Στοιχεία Έννομης Προστασίας
8. Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Προετοιμασία για τη Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
9. Τρόπος Και Διαδικασία Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών
10. Προγραμματισμός έργου και εργαλεία διαχείρισης
11. Δημιουργία έργου – Εργασίες/δραστηριότητες (tasks) – MS Project
12. Διαχείριση έργων με το λογισμικό λογιστικών φύλλων (MS Excel)
13. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου, Σχέδιο Υγείας Και Ασφάλειας, Μητρώο Έργου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου δημοσίων έργων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Μέλη ομάδας υλοποίησης έργων 
    Στελέχη Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
  • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την υποβολή προτάσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών
  • Δικηγόρους, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

  • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
  • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
  • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00