Διαχείριση Κρίσεων

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος "Διαχείριση Κρίσεων" είναι να εκπαιδεύσει  στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει στις διοικήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, είναι διάρκειας 400 ωρών και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσης συναντήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1. Καταγραφή των Ενδεχόμενων Κινδύνων
 2. Αποφεύγοντας ό,τι μπορεί να Αποφευχθεί…
 3. Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης
 4. Αναγνωρίζοντας τις Κρίσεις
 5. Περιστολή
 6. Επίλυση Κρίσεων
 7. Ελέγχοντας τα ΜΜΕ
 8. Μαθαίνοντας από την Εμπειρία σας

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε:

(α)  Διευθυντές, Προϊστάμενους, Τμημάτων και Διευθύνσεων

(β) Υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών

(γ( Συμβούλους Επιχειρήσεων

(ζ) Εκπαιδευτές Ενηλίκων του συγκεκριμένου κλάδου και αντικειμένου και τομέα

(η) Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των κλάδων, αντικειμένων και τομέων  που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση κρίσεων

Οφέλη Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο  στο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Βεβαίωση Κατάρτισης  του ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΕΝΑΡΞΗ: Τακτές ενάρξεις
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες