Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Θεωρία και Πράξη

Σκοπός του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση και κατάρτίση ενηλίκων στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, διάρκειας 400 ωρών, χωρίς φυσική παρουσία.

Ο απόφοιτος του προγράμματος μοριοδοτείται σύμφωνα με το ΦΕΚ 2491/Β΄/23-06-2020, κατά την επιλογή του ως εκπαιδευτικό προσωπικό, Σύμβούλος Σταδιοδρομίας και Σύμβουλος Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΕΝΑΡΞΗ: 26/01/2021

Σε ποιους απευθύνεται

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
 • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Οφέλη του Προγράμματος

Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • 1 μόριο στην επιλογή εκπαιδευτών στα ΣΔΕ
 • 1 μόριο στην επιλογή συμβούλων σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ
 • 1 μόριο στην επιλογή συμβούλων ψυχολόγων στα ΣΔΕ
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη στην κατάρτιση της αίτησης -φακέλλου πιστοποίησης για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Επιπροσθέτως οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν:

 • Βεβαίωση Κατάρτισης 
 • Έκπτωση σε επόμενα επιμορφωτικά προγράμματα του Ομίλου ΑΠΟΨΗ 

Πρόγραμμα Σπουδών

 • Ο Ενήλικας ως Εκπαιδευόμενος
 • Ιστορικοκοινωνική Εξέλιξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Εννοιολογική και θεωρητική διασάφηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός : Από τα θεωρητικά μοντέλα στην πρακτική διατύπωση
 • Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος
 • Αυτοαξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Ενήλικες εκπαιδευόμενοι – Ομάδες Στόχοι: Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 • Βιωματικές Τεχνικές και Ομαδοσυνεργατική Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Βασικές Αρχές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 • Χρήση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Βασικές αρχές στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μαθησιακών ενοτήτων: Το υπόδειγμα της Μικροδιδασκαλίας
 • Η μη τυπική εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Ειδικά θέματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ζαφείρη Σταυριάννα
ΚΟΣΤΟΣ:

150.00

ΕΝΑΡΞΗ: 26/01/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 400 ώρες

150.00