Θέσεις Εργασίας

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κωδικός θέσης: CΟN)
  2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Κωδικός θέσης: CΕR)
  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Κωδικός θέσης: EUR)
  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ (Κωδικός θέσης: VOC) 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Πολυτεχνικών/Οικονομικών Σχολών, Θετικών/Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκησης επιχειρήσεων)
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Επιθυμητά προσόντα / δεξιότητες:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Εμπειρία στο σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδούμενων ή αυτοχρηματοδοτούμρνων Έργων

Αποστολή Βιογραφικών:

apopsi@apopsi.gr