Οικονομικά Μεγέθη

ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018  εδώ

ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017 εδώ

ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016  εδώ

ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015  εδώ

K.E.K. Άποψη Ισολογισμός 2014 εδώ

K.E.K. Άποψη Ισολογισμός 2013 εδώ

K.E.K. Άποψη Ισολογισμός 2012 εδώ