Δωρεάν εξ' αποστάσεως υπηρεσίες στα πλαίσια του #DigitalSolidarityGR

Το #DigitalSolidarityGR αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσβαση των πολιτών στην εξ αποστάσεως εργασία, εκπαίδευση και ψυχαγωγία, μέσω της παροχής δωρεάν ή με χαμηλότερο κόστος ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων από φορείς, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και της δράσης που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Όμιλος ΑΠΟΨΗ, προσφέρει δωρεάν, μέσω πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης, την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες» που αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

  • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2016)
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Edge – Outlook 2016)
  • Παρουσιάσεις (PPT 2016)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2016)
  • Χρήση H/Y και Διαχείριση Αρχείων (Windows 2010)
  • Βάσεις Δεδομένων (Access 2016)

Η κάθε ενότητα του προγράμματος περιλαμβάνει προσομοιώσεις ώστε να διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και αξιολογήσεις ικανοτήτων στο τέλος της κάθε ενότητας.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και των αξιολογήσεων παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης είτε για το σύνολο του Προγράμματος «Ψηφιακές Δεξιότητες Πληροφορικής» για όσους συμπληρώσουν όλες τις ενότητες είτε Βεβαίωση Παρακολούθησης ανά ενότητα για εκείνους που θα επιλέξουν τμήμα των ενοτήτων.

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αποτελεί και προετοιμασία για όσους επιθυμούν να δώσουν στη συνέχεια και εξετάσεις πιστοποίησης στις Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας μέσω της παρακάτω φόρμας: